W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Bio

Karolina Kuszlewicz / 19 września 2017

Nazywam się Karolina Kuszlewicz- jestem adwokatką, należę do Izby Adwokackiej w Warszawie.

Szacunek do przyrody i wrażliwość na zwierzęta były wartościami obecnymi w moim życiu już od dzieciństwa, oczywistymi i niepodważalnymi. Pomysł na założenie tego bloga powstał na początku 2016 roku. Uznałam wtedy, że czas systematycznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawnej ochrony zwierząt i przyrody.

Od początku mojej działalności zawodowej prowadzę sprawy związane z ochroną zwierząt i przyrody. Współpracowałam z Klubem Gaja w kampanii „Jeszcze żywy karp”. Wykładałam na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu „Dziennikarstwo ekologiczne”. Jestem współautorką książki „Media, ludzie, środowisko”.

Występuję „w imieniu zwierząt i przyrody” przed organami ścigania, urzędami i sądami na każdym etapie postępowania. Przygotowuję również opinie do projektowanych zmian w prawie. Szczególne miejsce w mojej praktyce zawodowej zajęła prawna ochrona karpi przed niehumanitarnym traktowaniem. Reprezentowałam jedną z organizacji pozarządowych w sprawie przed Sądem Najwyższym, która zakończyła się wydaniem 13.12.2016r. orzeczenia potwierdzającego, że „zasadą winno być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb w środowisku wodnym”  (sygn. akt II KK 281/16).

Prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Warszawie, jestem członkinią Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (NRA) i Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

Należę do Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Jestem również w pewnym stopniu edukatorką i aktywistką.

Cieszę się, że wykonuję swoją pracę, mając poczucie czynienia dobra.