W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Dział ten poświęcony jest regulacjom prawnym dotyczącym ochrony przyrody jako większej całości, tj. od poziomu gatunkowego, poprzez ochronę siedlisk i obszarów chronionych, ochronę ekosystemową, aż do ochrony bioróżnorodności biologicznej. Z uwagi na transgraniczny charakter przyrody, analizowane są na blogu nie tylko przepisy prawa krajowego, ale i regulacje międzynarodowe.

Gospodarska łowiecka a ochrona zwierząt

Karolina Kuszlewicz / 2 kwietnia 2020

Istnieje drastyczny rozdźwięk pomiędzy zasadą humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia wyrażoną w art. 5 u.o.z., która odnosi się do szanowania potrzeb zwierzęcia a wykonywaniem łowiectwa w aktualnym kształcie.   Wyżej opisane niespójności dostrzegane są także w odniesieniu do skutku dotyczących samych zwierząt. Jak słusznie wskazano w publikacji „ Łowiectwo a ochrona środowiska – kontrowersje prawne i humanitarne”: „Corocznie w ramach tak rozumianego łowiectwa, odstrzeliwuje się około półtora miliona […]

Dialogi prawa z wrażliwością

Karolina Kuszlewicz / 29 marca 2020

Wszystkie i wszyscy jesteśmy częścią tej samej biosfery. „Kto tego nie rozumie, potrzebuje wychowania, a nie dowodów” (w 1907 r. L. Petrażycki użył tego ostatniego zdania w kwestii równości kobiet i mężczyzn). A Cz. Miłosz na to: „Innego końca świata nie będzie Innego końca świata nie będzie” „Jeszcze dzień (…) Zrób co możesz” Kiedyś wierzyłam w siłę polityków i polityczek jako istotnego narzędzia zmiany (ze świadomością wszystkich wad polityki), dziś […]

To jest wpis o tym, że nie zawsze wszystko mi wychodzi

Karolina Kuszlewicz / 8 marca 2020

Chcę dziś podzielić się wpisem nieco bardziej osobistym niż zazwyczaj. O tym, że nie zawsze wszystko mi wychodzi. Postanowiłam napisać go z okazji Dnia Kobiet, będąc przekonana, że to, co możemy dać sobie najlepszego to wsparcie, poczucie solidarności i zapewnienie, że to, co robi każdy i każda z nas jest ważne. I że bycie sprawczą nie wyklucza przeżywania chwil słabości. Ja także je mam. W ruchu na rzecz […]

Życzę nam opamiętania, we wszystkim

Karolina Kuszlewicz / 2 stycznia 2020

Nowy Rok. 2020. Płyną życzenia wszystkiego dobrego, a nawet najlepszego, zewsząd. Ściana Facebooka to kolejne podsumowania, głównie te radosne, bo taka jest idea mediów społecznościowych, by raczej celebrować niż pożałować. Ja jako przedstawicielka ludzkiego gatunku, dostrzegając to, co udało się zrobić pięknego, żałuję jednocześnie kolejnego roku pełnego okrucieństwa dla zwierząt. Wciąż ludzkie ego i głupota są nieskończone W ciągu ostatnich […]

Proces w obronie wilka – takiej Polski chcę!

Karolina Kuszlewicz / 28 marca 2019

To był jeden z najbardziej wzruszających momentów w moim życiu, gdy z perspektywy obrończyni patrzyłam na stół sędziowski – nad nim dumnie wisiało Godło, a po obu jego stronach wyświetlone były obrazy lasu i dzikich zwierząt. Wreszcie te wartości znalazły się równorzędnie obok siebie. Przyroda i tożsamość narodowa. Pomyślałam wtedy, że właśnie takiej Polski chcę! Proces wilka był oczywiście pewną kreacją, twórczym przetworzeniem dobrze znanej bajki […]

Przeciwko czemu protestuję w sprawie dzików?

Karolina Kuszlewicz / 12 stycznia 2019

Poniżej przedstawiam list, który sporządziłam jako Rzeczniczka ds. ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym. Został odczytany w dniu 11 stycznia w Krakowie podczas protestu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Etyczne, Klub Gaja, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i Krakowski Ruch Antyłowiecki.  Jako rzeczniczka ds ochrony zwierząt protestuję przeciwko planom wielkoobszarowych zsynchronizowanych odstrzałów dzików, a także przeciwko chaosowi informacyjnemu w tej sprawie ze strony resortu środowiska. Naszym […]

Analiza pism w sprawie masakry dzików

Karolina Kuszlewicz / 6 stycznia 2019

Bez wątpienia mamy do czynienia z trwającą już od miesięcy falą zabijania dzików, która teraz ma przybrać stopień niemalże eksterminacji gatunku. To wielkie słowa, niestety plany te znajdują poparcie w dokumentacji, którą analizuję poniżej. Podstawą tego masowego okrucieństwa wobec zwierząt, a także dużej dewastacji przyrodniczej (próba wyeliminowania całego gatunku nie może pozostać bez wpływu na cały ekosystem) ma być walka z wirusem ASF. Problemem jednak nie są dziki, […]

Przyroda, prawo i przyszłe pokolenia

Karolina Kuszlewicz / 20 września 2017

„Istnieje coraz większe niebezpieczeństwo wyginięcia wielu form życia zwierzęcego i roślinnego. Nie ulega wątpliwości, że jeśli proces ten będzie kontynuowany, przyszłe życie na Ziemi może być zagrożone. (…) Stało się jasne, że wszyscy żyjemy w biosferze, której przestrzeń i zasoby, jakkolwiek olbrzymie, są jednak ograniczone”. Powyższe słowa padły niemal … 50 lat temu w związku z XXIII Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbyła się 3 grudnia 1968 […]