W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Ochrona karpi przed niehumanitarnym traktowaniem jest tematem szczególnym. Pomimo ustawowego zakazu znęcania się nad zwierzętami kręgowymi, karpie co roku na masową skalę poddawane są sprzedaży z naruszaniem przepisów prawa. Dzieje się tak z powodu powszechnego lekceważenia ryb jako zwierząt czujących. Dział ten dowodzi, że prawo wyraźnie stoi po stronie karpi, a także tłumaczy, jak to skutecznie podejmować interwencje na rzecz ich ochrony.

Dlaczego również latem należy walczyć o karpie? Czyli praktyczny poradnik, jak pisać zażalenia.

Karolina Kuszlewicz / 26 sierpnia 2018

Masowe łamanie prawa w stosunku do karpi jest domeną grudnia. Okresu przedświątecznego, który w stosunku do tych zwierząt ma akurat niewiele wspólnego ze świętowaniem miłosierdzia. Skuteczne zawalczenie o los karpi i przestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt, wymaga jednak ciągu dalszego, który często następuje teraz – latem. W grudniu wiele osób i organizacji pozarządowych złożyło zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania nad zwierzętami, polegającego na sprzedaży żywych ryb bez wody, pakowaniu ich […]

List do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przestrzegania prawa wobec karpi

Karolina Kuszlewicz / 21 grudnia 2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. wraz z inicjatywy Klub Gaja oraz wraz z CIWF Polska został złożony list do Prezesa Rady Ministrów, w którym  wspólnie zwracamy się o wyegzekwowanie  przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt i godnego traktowania karpi. List nie zmierza do zaprzestania sprzedaży tych ryb, ale do takiego jej prowadzenia, które pozostaje zgodne z ustawą o ochronie zwierząt. Treść  listu znajduje się poniżej:   Do Prezesa Rady Ministrów, Zwracamy się […]

Paragrafy dla karpia – czyli praktyczny przewodnik po prawnej ochronie karpi

Karolina Kuszlewicz / 10 grudnia 2017

W związku z licznymi wątpliwościami, co robić, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania nad karpiami w związku z ich sprzedażą, przygotowałam „Paragrafy dla karpia- praktyczny przewodnik”.  Pamiętajmy, że to ustawa o ochronie zwierząt jest prawem powszechnie obowiązującym i wszelkie przyjęte podczas sprzedaży praktyki, zwyczaje czy instrukcje powinny być z nią zgodne.  Przewodnik składa się z punktów, które ułatwią ocenę sytuacji. Nie jest to porada prawna, lecz interpretacja przepisów związana z moimi […]

Jakie przepisy powołać, by chronić karpie?

Karolina Kuszlewicz / 7 grudnia 2017

Co roku podczas sprzedaży żywego karpia dochodzi w wielu przypadkach do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Przepisy prawa jednak wyraźnie stoją po stronie tych ryb, podobnie jak Sąd Najwyższy, który w grudniu 2016r. wydał przełomowy wyrok dla ochrony karpi. Pamiętajmy zatem, że spór o karpia to nie tylko kwestia wrażliwości i empatii, ale przede wszystkim sprawa stosowania prawa powszechnie obowiązującego. Każdy jest zobowiązany do jego przestrzegania, a kto tego […]

7 lat w obronie karpia

Karolina Kuszlewicz / 24 września 2017

Karp to … zwierzę … zwierzę kręgowe. Ten wpis zaczyna się od „oczywistej oczywistości”, wynikającej z wiedzy na poziomie lekcji biologii w szkole podstawowej. Trzeba ją jednak wyartykułować, bowiem sprawom karpia towarzyszy niestety pewien fenomen … fenomen lekceważenia wiedzy i prawa. Z mojego doświadczenia wynika, że sprawy karpi są najbardziej jaskrawym przykładem rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy o ochronie zwierząt, a powszechnym przyzwoleniem na jej łamanie. Z tej […]