W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Współpraca

Karolina Kuszlewicz / 19 września 2017

Chętnie podejmuję współpracę w zakresie prawnej ochrony zwierząt i przyrody. Lubię działać w obszarze edukacji prawnej. Prowadzę wykłady, warsztaty, szkolenia.

Zastrzegam, że zasady współpracy zależą od jej konkretnej formy oraz czasochłonności.

e-mail: karolina.kuszlewicz@adwokatura.pl

Ponadto w ramach działalności mojej Kancelarii prowadzę sprawy z zakresu ochrony zwierząt i przyrody na wszystkich etapach postępowania, a także wydaję opinie i sporządzam analizy prawne, m.in. w odniesieniu do projektowanych zmian w prawie. Więcej informacji na stronie www. kancelariakuszlewicz.com